Elin Wyn Owen

Elin Wyn Owen

Caerdydd

Dathlu Cymru yn ei holl amrywiaeth

Elin Wyn Owen

Dechreuodd cyffro lliwgar ddydd Gŵyl Ddewi gyda Thŷ Fulton a’r Neuadd Fawr, dau o adeiladau eiconig

Lleisiau cryf i ofalu am fuddiannau’r myfyrwyr

Elin Wyn Owen

Yn rhedeg Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe mae tîm o chwech o swyddogion llawn-amser etholedig, ac

Swyddog Cangen newydd y Coleg Cymraeg i Abertawe

Elin Wyn Owen

“Dw i wrth fy modd o allu parhau i gydweithio efo myfyrwyr yn fy swydd newydd, gan gynnwys, wrth gwr

Enillydd cyntaf Ysgoloriaeth Goffa Hywel Teifi

Elin Wyn Owen

Alpha Evans o Lanbedr Pont Steffan, a raddiodd gyda gradd dosbarth cyntaf yn y Gymraeg ym Mhrifysgol

Myfyrwyr yn gwobrwyo darlithydd am ei ymroddiad

Elin Wyn Owen

Derbyniodd Dr Thomas ei wobr mewn noson wobrwyo a dathlu yng Nghanolfan yr Egin, a chlywodd y gynull

Pedair llysgennad o Abertawe i’r Coleg Cymraeg

Elin Wyn Owen

Eu prif weithgarwch fydd annog mwy o ddysgwyr o ysgolion a cholegau addysg bellach i ddilyn eu hastu

Hyfforddi athrawon ar gyfer ysgolion Cymraeg

Elin Wyn Owen

Dyma rai o’r myfyrwyr sydd newydd gwblhau’r cwrs Tystysgrif Addysg i Raddedigion (Uwchradd) drwy gyf

Anrhydeddu brenhines darlledu Cymru

Elin Wyn Owen

Mae’r newyddiadurwr a’r darlledydd radio wedi bod yn wyneb a llais cyfarwydd dros yr hanner canrif d

Canolfan addysg newydd i fyfyrwyr meddygol

Elin Wyn Owen

Yn sgil y ganolfan newydd bydd Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe yn gallu ymestyn i ardaloedd mwy

Merched meddygol ar flaen y gad drwy’r pandemig

Elin Wyn Owen

Roedd Merched Meddygol – Profiadau o’r Pandemig yn un o gyfres o ddigwyddiadau gan Brifysgol Abertaw