Gofalu am fuddiannau myfyrwyr Cymraeg

“Mae’r Gymraeg wedi chwarae rhan enfawr yn fy addysg ers fy nyddiau ysgol”

Mae’r Swyddog Materion Cymraeg newydd yn rhagweld dyfodol disglair i’r Brifysgol ac i’r Gymraeg yn ei gweithgareddau.

Nod Gwern Dafis, o Dalgarreg yng Ngheredigion yw arwain y ffordd a gweithio at sefyllfa pan fydd yr iaith yn cael ei chymryd yn rhan annatod o fywydau pawb yng Nghymru, gan gynnwys myfyrwyr Abertawe.

“Gan fod Abertawe yn brifysgol sydd yng Nghymru, mae’n bwysig bod diwylliant Cymreig yn rhan sylfaenol o brofiad pob myfyriwr yma,” meddai Gwern, a fu’n Llywydd y Gymdeithas Gymraeg dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

“Gobeithio y bydd cyfle i gynnal digwyddiadau i ddathlu diwrnodau cenedlaethol Cymreig yn agored i bawb, i godi ymwybyddiaeth a balchder yn ein hanes a’n traddodiadau … a dangos hefyd bod y Gymraeg yn iaith fodern gyda diwylliant byw a chyfoes.”

Llais ym maes addysg

Ar ôl blwyddyn o wasanaethu fel Swyddog Menywod rhan-amser, mae Carys Bethan Jones o Gaerffili ar fin cychwyn ar ei gwaith yn Swyddog Addysg llawn-amser i Undeb y Myfyrwyr.

Hi fydd yn gyfrifol am sicrhau bod gan bob myfyriwr lais yn eu haddysg, gan gydweithio â holl gyfadrannau’r Brifysgol, ynghyd â 350 o gynrychiolwyr pynciau.

“Mae’r Gymraeg wedi chwarae rhan enfawr yn fy addysg ers fy nyddiau ysgol,” meddai’r cyn-ddisgybl o Ysgol Cwm Rhymni sydd bellach yn astudio gradd Meistr mewn Troseddeg.

“Yn fy rôl fel Swyddog Addysg dw i wrth fy modd o allu gwella’r ddarpariaeth i siaradwyr Cymraeg, yn ogystal ag annog pob myfyriwr i chwarae eu rhan yn y wlad ryfeddol hon sy’n gartref inni.

“Dw i wedi cael fy ysbrydoli gan fy amser yn fyfyriwr i helpu eraill fanteisio i’r eithaf ar eu profiad yn y Brifysgol!”