Arddangosfa newydd am fywyd Richard Burton

“Dyma’r arddangosfa gyntaf i archwilio ei fywyd yn llawn”

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales

Mae cyfle i ddysgu mwy am fywyd yr actor byd-enwog Richard Burton mewn arddangosfa sydd ymlaen yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd ar hyn o bryd.

Partneriaeth rhwng yr Amgueddfa a Phrifysgol Abertawe yw Bywyd Richard Burton, sy’n adrodd hanes rhyfeddol sut y daeth Richard Jenkins, y crwt o Bontrhyd- y-fen a Thai-bach, Port Talbot, i fod yn Richard Burton, y seren ryngwladol ar lwyfan ac ar y sgrîn.

Mae’n cynnwys dyddiaduron, dogfennau a gwrthrychau personol Richard Burton, a gaiff eu harddangos i’r cyhoedd am y tro cyntaf erioed. Mae’r eitemau ar fenthyg i’r Amgueddfa gan Archifau Richard Burton, Prifysgol Abertawe.

Ymysg uchafbwyntiau eraill sydd ar fenthyg ar gyfer yr arddangosfa mae rhai o wisgoedd llwyfan Richard Burton o’r perfformiadau Shakespeare fu’n sbardun i’w yrfa, a gwisgoedd o Cleopatra, y ffilm Hollywood a newidiodd ei fywyd.

I gyd-fynd â’r arddangosfa ffisegol ceir arddangosfa ddigidol hefyd ar wefan yr Amgueddfa, sy’n cael ei diweddaru yn rheolaidd gyda straeon allweddol ac eitemau. Dyma arwydd o newid yn y modd y bydd yr Amgueddfa yn mynd i’r afael ag arddangosfeydd y dyfodol, gyda’r gobaith o adeiladu ar ei chynnwys digidol.

“Dyma’r arddangosfa gyntaf i archwilio ei fywyd yn llawn a rhannu sut y dyrchafwyd bachgen ifanc o gefndir gwerinol yn ne Cymru i ennill ei le fel un o’r Cymry enwocaf erioed,” meddai Cyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru, David Anderson.

Nododd yr Athro Daniel G. Williams, Cyfarwyddwr Canolfan Richard Burton, “Bu’n anrhydedd cael gweithio gyda’r Amgueddfa Genedlaethol ar lunio’r arddangosfa. Rydym yn hen gyfarwydd â’r stori am y Cymro galluog yn gadael ei famwlad i ennill bri ar lwyfannau’r byd. Ond mae’r arddangosfa yn cymhlethu hynny oherwydd yn ogystal â darlunio’i fagwraeth, mae hefyd yn archwilio parhad perthynas Burton â Chymru – perthynas a fu’n ganolog i’r actor drwy gydol ei fywyd.’

“Casgliad Richard Burton yn Abertawe yw’r ffynhonnell fwyaf cynhwysfawr o wybodaeth wreiddiol ynglŷn â bywyd a gwaith Richard Burton,” esboniodd yr Athro Martin Stringer, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe. “Mae Prifysgol Abertawe yn falch o fod wedi gallu benthyg eitemau a chyfrannu ein harbenigedd at yr arddangosfa hon, lle caiff ymwelwyr weld mai gŵr diwylliannol, deallusol ac yn llyfrbryf o’i gorun i’w sawdl oedd Richard Burton.”