Arwain Arwain – Prifysgol Abertawe

Newyddion

Meistroli’r dadleuon hinsawdd

Gwenno Robinson oedd enillydd cystadleuaeth siarad cyhoeddus flynyddol Her Sefydliad Morgan

Sŵn y Stiwdants yn tynnu sylw at y Coleg Cymraeg

Denu myfyrwyr i astudio trwy’r Gymraeg yw nod podlediad sy’n cael ei greu a’i gynhyrchu gan fyfyrwyr

Noddi llwyfan Llais Tafwyl

Academi Hywel Teifi yn cyfrannu unwaith eto at lwyddiant Tafwyl

Arddangosfa newydd am fywyd Richard Burton

“Dyma’r arddangosfa gyntaf i archwilio ei fywyd yn llawn”

Y Gymraeg ar gynnydd mewn gofal ac iechyd

Mwy o gyfleoedd nag erioed i astudio pynciau gofal a iechyd trwy gyfrwng y Gymraeg

Ysbrydoli yn EisteddfodT

Cadi Newbery

GwyddonLe oedd un o atyniadau mwyaf poblogaidd Eisteddfod-T yr Urdd eleni eto

Swyddog Materion Cymraeg yn troi at arwain yr Undeb

Katie Phillips, o Ferthyr, yn cael ei hethol yn Llywydd Undeb y Myfyrwyr

Chwilio am atebion i argyfwng iaith yn y Gymru Gymraeg

Ail Gartrefi: Datblygu polisïau newydd yng Nghymru

‘Sefyll gyda’n chwiorydd ar draws y byd’

Myfyrwyr o Brifysgol Abertawe i gyflwyno neges Heddwch ac Ewyllys Da’r Urdd 2021

Troi gofid yn obaith – effaith Covid ar y Gymraeg

“Gall gymryd rhai blynyddoedd cyn y byddwn yn sylweddoli llawn effaith y pandemig ar y Gymraeg”

Arwr Tawel y cae rygbi a wardiau geni

Mae Tirion Thomas newydd gwblhau blwyddyn gyntaf ei chwrs bydwreigiaeth ym Mhrifysgol Abertawe

Gofalu am fuddiannau myfyrwyr Cymraeg

“Mae’r Gymraeg wedi chwarae rhan enfawr yn fy addysg ers fy nyddiau ysgol”

Lle mae gwyddoniaeth yn dod yn fyw

Oriel Science Prifysgol Abertawe wedi ailagor ddiwedd mis Mai mewn cartref newydd

Cydnabod dysg arloeswr ym maes optoelectroneg

Mae Dr Emrys Evans ymhlith enillwyr Medal Dillwyn Cymdeithas Ddysgedig Cymru eleni

Myfyrwyr meddygaeth yn bachu’r cyfle i ddysgu Cymraeg

Mae mwy nag erioed o fyfyrwyr meddygol Prifysgol Abertawe yn manteisio ar gyfle i ddysgu Cymraeg