Arwain Arwain – Prifysgol Abertawe

Newyddion

Dathlu Cymru yn ei holl amrywiaeth

Elin Owen

Dechreuodd cyffro lliwgar ddydd Gŵyl Ddewi gyda Thŷ Fulton a’r Neuadd Fawr, dau o adeiladau eiconig

Lleisiau cryf i ofalu am fuddiannau’r myfyrwyr

Elin Owen

Yn rhedeg Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe mae tîm o chwech o swyddogion llawn-amser etholedig, ac

Swyddog Cangen newydd y Coleg Cymraeg i Abertawe

Elin Owen

“Dw i wrth fy modd o allu parhau i gydweithio efo myfyrwyr yn fy swydd newydd, gan gynnwys, wrth gwr

Enillydd cyntaf Ysgoloriaeth Goffa Hywel Teifi

Elin Owen

Alpha Evans o Lanbedr Pont Steffan, a raddiodd gyda gradd dosbarth cyntaf yn y Gymraeg ym Mhrifysgol

Myfyrwyr yn gwobrwyo darlithydd am ei ymroddiad

Elin Owen

Derbyniodd Dr Thomas ei wobr mewn noson wobrwyo a dathlu yng Nghanolfan yr Egin, a chlywodd y gynull

Pedair llysgennad o Abertawe i’r Coleg Cymraeg

Elin Owen

Eu prif weithgarwch fydd annog mwy o ddysgwyr o ysgolion a cholegau addysg bellach i ddilyn eu hastu

Hyfforddi athrawon ar gyfer ysgolion Cymraeg

Elin Owen

Dyma rai o’r myfyrwyr sydd newydd gwblhau’r cwrs Tystysgrif Addysg i Raddedigion (Uwchradd) drwy gyf

Anrhydeddu brenhines darlledu Cymru

Elin Owen

Mae’r newyddiadurwr a’r darlledydd radio wedi bod yn wyneb a llais cyfarwydd dros yr hanner canrif d

Canolfan addysg newydd i fyfyrwyr meddygol

Elin Owen

Yn sgil y ganolfan newydd bydd Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe yn gallu ymestyn i ardaloedd mwy

Merched meddygol ar flaen y gad drwy’r pandemig

Elin Owen

Roedd Merched Meddygol – Profiadau o’r Pandemig yn un o gyfres o ddigwyddiadau gan Brifysgol Abertaw

Ennill Tlws Sefydliad Morgan gydag araith dros frechu

Elin Owen

Hanna Morgans o Ysgol Bro Teifi oedd enillydd Tlws Her Sefydliad Morgan 2022 fel siaradwr gorau’r gy

Aelwyd yr Elyrch yn cystadlu am y tro cyntaf

Elin Owen

Er na chafodd yr Aelwyd lwyddiant wrth gymryd rhan yng nghystadleuaeth y Grŵp Llefaru dan 25, roedd

Dathlu canrif o ddatblygiadau iechyd yn y GwyddonLe

Elin Owen

Thema’r GwyddonLe eleni oedd Iechyd, ac i gyd-fynd â dathliadau canmlwyddiant yr Urdd ac o gofio’n p

Dysgu mwy am gyflwyno’r Gymraeg yn effeithiol i blant bach

Elin Owen

Bydd ymchwilio dylanwad y Cwricwlwm newydd i Gymru’n ar ein dysgwyr ieuengaf yn gyfraniad pwysig i d

Arwain y ffordd a rhagori mewn ymchwil rhyngwladol

Elin Owen

Yn ôl canlyniadau diweddaraf y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil am 2021, mae 86 y cant o ymchwil y Bri

Y Gymraeg yn camu ymlaen ym Mhrifysgol Abertawe

Elin Owen

Mae Prifysgol Abertawe wedi lansio strategaeth pum mlynedd sy’n amlygu ei hymrwymiad i ddyrchafu’r i

Holi Cymry hŷn am y gofal maen nhw’n ei gael

Elin Owen

Mae myfyrwraig PhD o Brifysgol Abertawe ar hyn o bryd yn siarad gyda siaradwyr Cymraeg hŷn sy’n byw